Międzynarodowa Federacja Rachunkowości

Skupia w sobie 156 organizacji zawodowych z 114 krajów. Międzynarodowa Federacja Rachunkowości jest organizacją pozarządową, która za swoją działalność nie pobiera żadnych profitów. Ma swoją siedzibę w Nowym Jorku. Oczywiście, tak jak w przypadku wszystkich organizacji, najważniejsza jest tutaj misja. Misją Międzynarodowej Federacji Rachunkowości jest rozwijanie oraz doskonalenie praktyki wykonywania zawodu księgowego. Stosuje się tutaj jednolite standardy.


Read more...

Jak dochodzi do przewodzenia ciepła?

Przewodzeniem ciepła nazywany jest proces wymiany ciepła, który zachodzi pomiędzy ciałami. Aby mogło dojść do wymiany ciepła to ciała muszą mieć oczywiście inną temperaturę. Inaczej nie będzie można w ogóle mówić o wymianie. prawo fouriera mówi o tym, że gęstość strumienia ciepła jest proporcjonalna do gradientu temperatury. Ciała te pozostają ze sobą w bezpośrednim kontakcie. Energia przekazywana jest w wyniku zderzeń cząsteczek.


Read more...

Guma rozciągliwym materiałem

Guma jest elastometrem, który w sposób chemiczny zbudowany jest z alifatycznych łańcuchów polimerowych. Potocznie nazwą tą nazywa się wszystkie rodzaje stałych elastomerów. Guma posiada naprawdę bardzo specyficzne właściwości fizyczne. Warto wiedzieć, że podczas jej spalania wydziela się czarny, gryzący dym. Temperatura spalania nie jest za wysoka, gdyż guma nie jest odporna na działanie temperatur. Liczba Poissona, czyli sposób odkształcania dla gumy wynosi 0,50.


Read more...